Home

Welkom op de website van de praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Jacinthe Smits. Zij is gespecialiseerd in houding en beweging, met de focus op preventie, analyse en duurzame oplossingen.

Wat is oefentherapie Mensendieck?

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gericht op het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een ongunstige houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten.  Kenmerkend voor oefentherapie Mensendieck is dat de oefentherapeut altijd kijkt naar de gehele houding en het complete bewegingsgedrag, dus vanuit een holistische benadering. De oorzaak van de klacht wordt structureel aangepakt, zodat die verdwijnt, vermindert en/of voorkomen kan worden.

Ervaringen van cliënten, evenals wetenschappelijk onderzoek, hebben aangetoond dat  oefentherapie Mensendieck zeer goede resultaten geeft, ook op de lange termijn. Onderzoek wijst uit dat het bovendien effectief is en tot structurele oplossing van klachten leidt.

De oefentherapeut: uw beweegcoach

Een oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefentherapeut kijkt samen met u naar uw leefstijl, uw lichaamshouding en manier van bewegen in dagelijkse activiteiten. U wordt zich bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Ook krijgt u inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen (stress).

Samen met de oefentherapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Uw oefentherapeut begeleidt  u in het aannemen van een gezondere lichaamshouding. U wordt zich bewust van negatieve gewoontes en leert deze te doorbreken. Er wordt rekening gehouden met de situatie waarin u zich bevindt en met uw mogelijkheden.

U werkt onder begeleiding van een oefentherapeut aan het herstel van de balans tussen spanning en ontspanning en brengt uw lichaam hierdoor weer in goede conditie.
 Door het zelf te ervaren, leert u om te gaan met uw klachten en te voorkomen dat de klachten terugkeren.

De oefentherapeut stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat  u de oefeningen en de houdings- en bewegingsadviezen goed kunt toepassen in uw dagelijkse leven.

De oefentherapie wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut en – indien noodzakelijk- bij de cliënt thuis. Elke individuele behandeling duurt 35 minuten.

Verwijzing

U kunt door uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts verwezen worden naar een oefentherapeut Mensendieck.

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie

U kunt ook rechtstreeks naar de oefentherapeut. Dit betekent dat u zonder verwijzing een afspraak kunt maken. Het geeft u als cliënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van een arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door uw fysiotherapeut, verloskundige, psycholoog of andere zorgverlener bent verwezen naar oefentherapie. Na aanmelding zal er eerst een screening plaatsvinden, waarbij gekeken wordt of u met uw klacht inderdaad aan het juiste adres bent.

U kunt het advies krijgen om alsnog een afspraak met de huisarts te maken. Zodra vaststaat dat de oefentherapie voor u echt zinvol is, worden er concrete afspraken gemaakt over de behandeling.

Vergoedingen

Oefentherapie wordt  vergoed vanuit de aanvullende verzekering en beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst van ‘chronische aandoeningen’ staat.

Lees verder onder ‘Vergoeding door uw zorgverzekeraar’.

Reacties zijn gesloten.