Coach BML

Body & Mind Language vergroot je vitaliteit: balans tussen geestelijk en lichamelijk welbevinden.

Door jarenlange ervaringen met cliënten en haar persoonlijke ervaring werd het Jacinthe duidelijk dat ook veel fysieke klachten veroorzaakt kunnen worden door stagnaties op mentaal of emotioneel vlak. Zij start haar zoektocht naar de samenhang van onze levenshouding en lichaamshouding. De opleiding Body & Mind Language vormt de basis hiervoor. In 2016 voltooit zij deze opleiding, wordt coach en specialiseert zich als trainer binnen het bedrijfsleven. Jacinthe past haar BML vaardigheden al coachend toe in haar praktijk. Deze lichaamsgerichte aanpak verrijkt haar dagelijkse werkzaamheden met zowel volwassenen als met kinderen.

Body & Mind Language: de relatie tussen lichaamstaal, lichaamshouding en levenshouding

Met BML zet je mensen en organisaties in beweging: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. De informatie uit de gesproken taal wordt vertaald naar de symbolische taal van het onbewuste in gebaar, houding, klank en bewegingsmogelijkheden. De metafoor die in de gesproken taal verborgen ligt, wordt gebruikt als uitgangspunt voor het inzetten van interventies vanuit het lichaam. De cliënt praat niet slechts over het probleem en eventuele oplossingen, maar ervaart daadwerkelijk de verschuiving van stagnatie naar een nieuwe houding en beweging: creatie.

Wat brengt BML?

BML maakt je bewust van de relatie tussen je levensinstelling en mogelijke stagnatie. Het is een methodiek als zodanig of als aanvulling op bestaande methodieken, direct toepasbaar in het dagelijkse leven. BML gaat uit van de mogelijkheden van de mens en brengt altijd verruiming, hoe klein ook. BML ziet een probleem als een blokkade en als een onderdeel van het proces. De klacht wordt niet als fout of onjuist beoordeeld, maar geeft informatie. Door de stagnatie niet te veroordelen maar volledig te omarmen als informatie, ontstaat bewustwording, acceptatie en ruimte. Hierdoor is flexibiliteit en transformatie mogelijk. Dit zorgt er voor dat je zorgvuldig met je energiesysteem kunt omgaan en brengt balans in het hier en nu.

Coach en trainer BML: effectief werken met lichaamstaal en gesproken taal    

BML is een faciliterende, transformatie coaching waarbij balans wordt gezien als een harmonieuze uitwisseling tussen persoonlijkheid en ziel. Dit betekent dat je uiting kunt geven aan wie je in de kern bent. Hierdoor ontstaat ruimte voor plezier, creativiteit, vrijheid en energie. Het lichaam (houding, beweging en uiting) vormt de grootste bron van informatie binnen deze coaching en therapie. In het bedrijfsleven kan BML worden geïntegreerd in trainingen bij veranderingsprocessen, teamontwikkeling of leiderschapstrajecten.

Body & Mind Language brengt je in contact met je diepere beweegredenen en zielsbehoefte. 

 

 

Reacties zijn gesloten.