Home

Welkom op de website van de praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Jacinthe Smits. Zij is gespecialiseerd in houding, beweging en in slaapoefentherapie. Daarnaast is zij coach en trainer Body & Mind Language. Jacinthe focust zich samen met u op analyse, preventie en duurzame oplossingen. 

Wat is oefentherapie Mensendieck?

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode gericht op het behandelen en voorkomen van fysieke klachten. Deze klachten kunnen ontstaan door een ongunstige houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten en/of door stress en spanning (overbelasting, burn-out). Kenmerkend voor oefentherapie Mensendieck is dat de oefentherapeut altijd in een breder perspectief naar de klachten kijkt, dus vanuit een holistische benadering. De oorzaak van de klacht wordt structureel aangepakt, zodat deze vermindert, verdwijnt en in de toekomst ook voorkomen kan worden.

Zowel wetenschappelijk onderzoek als ervaringen van cliënten tonen aan dat oefentherapie Mensendieck zeer goede resultaten geeft, ook op de langere termijn; het is effectief en zorgt voor een structurele oplossing van de klachten.

De oefentherapeut: uw beweegcoach

Jacinthe is een allround coach. Samen met u kijkt zij naar uw leefstijl, lichaamshouding en naar de manier van bewegen in dagelijkse activiteiten. Het gehele bewegingsapparaat, waaronder spierspanningen en -slapte, de wijze van ademen en de beweging van lichaamsdelen, geeft informatie. Zo wordt u zich bewust van uw houding en uw manier van bewegen in relatie tot de klachten. Ook krijgt u inzicht in de reactie van het lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen (stress).

Samen met de oefentherapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Jacinthe begeleidt u in het aannemen van een gezondere lichaams- en levenshouding. U wordt zich bewust van negatieve gewoontes, leert deze te doorbreken waardoor er ruimte komt voor verandering. De balans tussen spanning en ontspanning wordt hersteld. Hierdoor nemen de klachten af; u voelt zich ontspannen, de ademhaling is rustig en u slaapt weer zoals gewenst. Het lichaam komt weer in goede conditie. Door de adviezen en de interventies leert u om te gaan met de klachten en te voorkomen dat deze terugkeren.

De oefentherapeut stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u de oefeningen en de houdings- en bewegingsadviezen goed kunt toepassen in het dagelijkse leven.

Slaapproblemen (insomnia): uw slaapcoach

Ongeveer 30 procent van de Nederlandse bevolking ervaart slaapproblemen. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 250 slaapoefentherapeuten. In het Medisch Centrum Vathorst begeleidt Jacinthe cliënten met deze klachten vanuit een brede, holistische 24-uurs visie. De invloeden van de dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van de slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Zij behandelt slaap als een onderdeel van het algemeen dagelijks functioneren en richt zich op de lichamelijke en geestelijke gevolgen die een slechte nachtrust op de mens kan hebben. Kenmerkend is het zelfbewust en zelfwerkzaam maken van de cliënt naar de gewenste richting van gezond slapen. Kortom, ‘coaching op maat’!

De slaap- en oefentherapie wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut en – indien wenselijk – bij de cliënt thuis.

Verwijzing

U kunt door uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts verwezen worden naar een slaap- en oefentherapeut Mensendieck. Maar ook uw fysiotherapeut, verloskundige, psycholoog, POH-GGZ of een andere zorgverlener kan u doorverwijzen.

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie

U kunt ook rechtstreeks naar de oefentherapeut. Dit betekent dat u zonder verwijzing een afspraak kunt maken. Het geeft u als cliënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van een arts of een andere zorgverlener een oefentherapeut in te schakelen. Na aanmelding zal er eerst een screening plaatsvinden, waarbij gekeken wordt of u met uw klacht inderdaad aan het juiste adres bent.

U kunt het advies krijgen om alsnog een afspraak met de huisarts te maken. Zodra vaststaat dat de oefentherapie voor u echt zinvol is, worden er concrete afspraken gemaakt over de behandeling.

Vergoedingen

Oefentherapie wordt  vergoed vanuit de aanvullende verzekering en beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst van ‘chronische aandoeningen’ staat. Kinderen onder de 18 jaar krijgen de vergoedingen vanuit de basisverzekering.

Lees verder onder ‘Vergoeding door uw zorgverzekeraar’

Reacties zijn gesloten.