Coach BML

Body & Mind Language vergroot je vitaliteitbalans tussen geestelijk en lichamelijk welbevinden. 

Veel cliënten geven aan dat ze zijn vastgelopen door toenemende mentale, emotionele en/of fysieke klachten. Dat uit zich vaak in terugkerende patronen of escalatie in werk- of persoonlijke situaties. In het Medisch Centrum begeleidt Jacinthe cliënten met (chronische-)pijnklachten, angst- en spanningsklachten, overbelasting, burn-out, bore-out en depressie.

Zij werkt nauw samen met verschillende disciplines, waaronder de huisartsenzorg (huisarts en poh-ggz) en de psycholoog. Haar psychosomatische aanpak resulteert in het terugvinden van de persoonlijke balans; de stress vermindert en door de ontspanning ontstaat ruimte voor nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Je bent weer meer jezelf en vertrouwt op je eigen intuïtie en eigen behoeften.

Vanaf 2014 start Jacinthe haar zoektocht naar de samenhang van onze levenshouding en lichaamshouding. De opleiding Body & Mind Language Coach en Trainer vormt de basis hiervoor. In 2016 voltooit zij deze opleiding, wordt coach en specialiseert zich als trainer binnen het bedrijfsleven. Jacinthe past haar BML vaardigheden al coachend toe in haar praktijk. Deze lichaamsgerichte- en psychosomatische aanpak verrijkt haar dagelijkse werkzaamheden met zowel volwassenen als met kinderen.

Body & Mind Language: de relatie tussen lichaamstaal, lichaamshouding en levenshouding
Onze lichaamstaal en lichaamshouding vertellen iets over onze levenshouding en terugkerende patronen. Ze laten zien hoe we in het leven staan, wat ons model van de wereld is en vanuit welke karakterrol en overlevingsstrategie we het leven tegemoet treden. Denk hierbij aan vroege ervaringen, ‘oud zeer’ en opgelopen trauma’s. Door verandering in onze lichaamshouding aan te brengen, kunnen we een verschuiving in het denken en voelen teweeg brengen. Je kunt hierdoor verbinding maken met je diepste kern en met je echte, intrinsieke motivatie en bezieling.

Met BML zet je mensen en organisaties in beweging: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. De klank van iemands stem en het gehele bewegingsapparaat – waaronder de manier van ademen, spierspanningen en -slapte in het lichaam, de manier waarop lichaamsdelen bewogen worden – laat zien wat er aan informatie binnen ons ligt opgeslagen. Het lichaam (houding, beweging en uiting) vormt de grootste bron van informatie binnen deze coaching en therapie. De cliënt praat niet slechts over het probleem en eventuele oplossingen, maar ervaart daadwerkelijk de verschuiving van stagnatie naar een nieuwe houding en beweging: creatie.

Wat brengt BML?
BML maakt je bewust van de relatie tussen je levensinstelling en mogelijke stagnatie. Het is een methodiek als zodanig of als aanvulling op bestaande methodieken, direct toepasbaar in het dagelijkse leven. BML gaat uit van de mogelijkheden van de mens en brengt altijd verruiming, hoe klein ook. BML ziet een probleem als een blokkade en als een onderdeel van het proces. De klacht wordt niet als fout of onjuist beoordeeld, maar geeft informatie.

Door de stagnatie niet te veroordelen maar volledig te omarmen als informatie, ontstaat bewustwording, acceptatie en ruimte. Hierdoor is flexibiliteit en transformatie mogelijk. Dit zorgt er voor dat je zorgvuldiger met je energiesysteem kunt omgaan en brengt balans in het hier en nu. Er ontstaat ruimte voor plezier, creativiteit, vrijheid en positieve energie.

In het bedrijfsleven kan BML worden geïntegreerd in trainingen bij veranderingsprocessen, teamontwikkeling of leiderschapstrajecten.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.