Bedrijfsleven

Jacinthe is ook actief in het bedrijfsleven. Haar missie is een bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige werkomgeving voor werkenden. Hierbij ligt het accent op analyse, preventie en duurzame oplossingen van werk gerelateerde klachten.

We werken tegenwoordig meer hybride. De afwisseling van thuis werken en op het werk aanwezig zijn, vraagt om flexibiliteit en veerkracht. Bij het thuiswerken is niet alleen een goede werkplek belangrijk, maar ook de mentale uitdagingen en hoe hier mee om te gaan. Op het werk zijn het waar en wanneer van de werkdag duidelijk, thuis zijn deze grenzen minder zichtbaar en moet u deze zelf duidelijk stellen. Denk hierbij ook aan de zorg voor structuur, het creëren van een fijne en ergonomische werkplek, effectief kunnen werken en de zorg dat u verbonden blijft met uw collega”s.

Wilt u graag meer weten over uw werkplek, werkhouding, werkdruk, werkomgeving en werktijden zoals pauzes nemen, beweging, ontspanning en de balans tussen werk en privé, maak dan een afspraak.

Vitaliteit en mentale veerkracht
Wil je een harmonieus en succesvol leven leiden, dan is het belangrijk dat er een symbiose is tussen het leven tijdens het werk en het leven en gedrag in de persoonlijke levenssfeer. Wie fit en vitaal is, werkt met plezier en energie. Gezonde en vitale medewerkers zijn langer inzetbaar en presteren beter. Om goed te presteren is het belangrijk om een gezonde leefstijl te hebben. Dit heeft invloed op het werkvermogen, de mentale veerkracht en op eventuele gezondheidsrisico’s. Tegelijkertijd zorgt de werkgever voor een gezonde werkomgeving en kent de gezondheidsrisico’s binnen de organisatie.

Vanuit haar brede expertise en holistische aanpak, begeleidt Jacinthe bedrijven op organisatie-, team- en individueel niveau. Zijn er in het bedrijf werknemers die signalen afgeven van overbelasting/burn-out? Zijn er werknemers die herstel- en reïntegratie begeleiding nodig hebben? Wil je investeren in effectief én plezierig werken? Of is ondersteuning gewenst in tijden met grote uitdagingen zoals een transitie, het gebrek aan personeel, verhoogde werkdruk en bedrijfszorgen.

De gerichte interventies, de adviesgesprekken en presentaties, dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid en de vitaliteit van de medewerkers. Daarbij komen thema’s aan orde als de verhouding tussen werk en privé, slaapkwaliteit en energie, balans tussen spanning en ontspanning, alsook voeding en beweging. Het doel hierbij is om de inzetbaarheid binnen de organisatie duurzaam te optimaliseren en het verzuim te minimaliseren.

Werkomstandigheden
Ook de werkomstandigheden dragen bij aan een gezonde en veilige werkomgeving. De manier waarop een beeldscherm- of productiewerkplek is ingericht heeft invloed op de gezondheid, de veiligheid en de lichamelijke belasting van de medewerker. Uit onderzoek blijkt dat 70% van alle werkplekken niet goed zijn afgesteld op de behoeften en wensen van medewerkers. Hierdoor is de kans op gezondheidsklachten en ongevallen erg groot. Als oefentherapeut is Jacinthe expert in houding, beweging en ergonomie. Zij begeleidt werkgevers en medewerkers op de werkvloer. Zij geeft voorlichting over gezond werkgedrag en voert, indien wenselijk, werkplekanalyses uit.

Werkplekanalyse
Een werkplekanalyse houdt in dat er een onderzoek plaats vindt op de werkplek. De ergonomische aspecten van de werkomgeving worden beoordeeld en indien wenselijk aangepast. Aan bod komen ook de werkhouding en beweging, de bestaande klachten en de preventie hiervan. De werkomgeving, de gebruiksvoorwerpen, machines en taken worden zo aangepast dat ze het comfort en de efficiency van mensen bevorderen. Het doel van het werkplekonderzoek is dat de medewerkers gezond en veilig kunnen werken en om werkgerelateerde gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Reacties zijn gesloten.