Bedrijfsleven

Jacinthe is zowel slaap- en oefentherapeut als coach BML en in die hoedanigheid ook actief in het bedrijfsleven. Haar missie is een bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige werkomgeving voor werkenden. Hierbij ligt het accent op analyse, preventie en duurzame oplossingen van werk gerelateerde klachten.

Door het coronavirus is een bijzondere situatie ontstaan: we werken nu afwisselend thuis en mogen ook weer aanwezig zijn op het werk. Dit vraagt om flexibiliteit en veerkracht. Bij het thuiswerken is niet alleen een goede werkplek belangrijk, maar ook de mentale uitdagingen en hoe hier mee om te gaan. Op het werk zijn het waar en wanneer van de werkdag duidelijk, thuis zijn deze grenzen minder zichtbaar en moet u deze zelf duidelijk stellen. Denk hierbij ook aan de zorg voor structuur, het creëren van een fijne en ergonomische werkplek, effectief kunnen werken en de zorg dat u verbonden blijft met uw collega”s.

Wilt u graag meer weten over uw werkplek, werkhouding, werkdruk, werkomgeving en werktijden zoals pauzes nemen, beweging, ontspanning en de balans tussen werk en privé, maak dan een afspraak met Jacinthe, ergonomisch specialist en coach.

Onderzoek wijst uit dat als je succesvol wilt zijn van 9 tot 5, er een symbiose moet zijn met het leven en het gedrag tussen 5 en 9 uur.

Wie fit en vitaal is, werkt met plezier en energie. Gezonde en vitale medewerkers zijn langer inzetbaar en presteren beter. Om goed te presteren is het belangrijk om een gezonde leefstijl te hebben. Dit heeft invloed op het werkvermogen, de mentale veerkracht en op eventuele gezondheidsrisico’s. Tegelijkertijd zorgt de werkgever voor een gezonde werkomgeving en kent de gezondheidsrisico’s binnen de organisatie.

Vanuit haar brede expertise en holistische aanpak, begeleidt Jacinthe bedrijven op organisatie-, team- of individueel niveau. De gerichte interventies, de adviesgesprekken en presentaties, dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid en de vitaliteit van de medewerkers. Daarbij komen thema’s aan orde als de verhouding tussen werk en privé, slaapkwaliteit en energie, alsook voeding en beweging. Het doel hierbij is om de inzetbaarheid binnen de organisatie duurzaam te optimaliseren en het verzuim te minimaliseren.

Ook de werkomstandigheden dragen bij aan een gezonde en veilige werkomgeving. De manier waarop een beeldscherm- of productiewerkplek is ingericht heeft invloed op de gezondheid, de veiligheid en de lichamelijke belasting van de medewerker. Uit onderzoek blijkt dat 70% van alle werkplekken niet goed zijn afgesteld op de behoeften en wensen van medewerkers. Hierdoor is de kans op gezondheidsklachten en ongevallen erg groot. Als oefentherapeut Mensendieck is Jacinthe expert in houding, beweging en ergonomie. Zij begeleidt werkgevers en medewerkers op de werkvloer. Zij geeft voorlichting over gezond werkgedrag en voert, indien wenselijk, werkplekanalyses uit.

Een werkplekanalyse houdt in dat er een onderzoek plaats vindt op de werkplek. De ergonomische aspecten van de werkomgeving worden beoordeeld en indien wenselijk aangepast. Aan bod komen ook de werkhouding en beweging, de bestaande klachten en de preventie hiervan. De werkomgeving, de gebruiksvoorwerpen, machines en taken worden zo aangepast dat ze het comfort en de efficiency van mensen bevorderen. Het doel van het werkplekonderzoek is dat de medewerkers gezond en veilig kunnen werken en om werkgerelateerde gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Informatie: info@ergoconsultants.nl of 06-29 448 029

Reacties zijn gesloten.