Werkplekanalyse

Jacinthe Smits is behalve als oefentherapeut Mensendieck werkzaam in Medisch Centrum Vathorst, ook actief met Ergo Consultants. Dit bedrijf heeft als missie een bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige werkplek (omgeving) voor werkenden. Hierbij ligt het accent op analyse, preventie en duurzame oplossingen van werk gerelateerde klachten.

Gezond en veilig werken
                                                                                                           Uit onderzoek blijkt dat 70% van alle werkplekken niet goed zijn afgesteld op de behoeften en wensen van medewerkers. Hierdoor is de kans op gezondheidsklachten en ongevallen erg groot.

Een werkplekanalyse houdt in dat er een onderzoek plaats vindt op de werkplek. Aan bod komen de ergonomie van de werkplek, werkhouding en beweging, bestaande klachten, werkdruk  (stress) en werktijden. Het doel van het werkplekonderzoek is dat de werknemers gezond en veilig kunnen werken.

De ergonomische aspecten van de werkplek worden door Ergo Consultants beoordeeld en indien nodig aangepast. Daarnaast is het belangrijk dat de werknemer zich bewust wordt en inzicht krijgt in lichamelijke klachten die ontstaan door een verkeerde houding of een te grote fysieke belasting op de werkplek. Een goede houding en beweging tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden kunnen klachten voorkomen en bestaande klachten ook verminderen of verhelpen.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Aan het bewustmaken van medewerkers van het belang van een goede houding op de werkplek gaat een risico-inventarisatie en een -evaluatie (RI&E) vooraf. Hierin worden de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek in kaart gebracht. Ook staat in de RI&E welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Elke werkgever is wettelijk verplicht deze inventarisatie op te stellen.

Werkgevers, werknemers en de overheid hebben een groot maatschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht iedere werkgever om een Arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden.

Om een goed Arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met de RI&E  kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Bedrijven met meer dan 25 werknemers hebben een medewerker in dienst die zich richt op preventie en een RI&E opstelt. De RI&E kan worden getoetst door een Arbo-deskundige.

Naast de risico’s legt de werkgever in de RI&E vast welke maatregelen hij neemt om de risico’s te beperken. Deze maatregelen moeten worden vastgelegd in een plan van aanpak. Hierin staat binnen welk termijn deze maatregelen worden uitgevoerd, welke verbeteringen het belangrijkst zijn en wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk is. Bij de uitvoering en de implementatie van de RI&E kan Ergo Consultants assisteren.

Contact met Ergo Consultants
Informatie en een vrijblijvende prijsopgave is te verkrijgen via info@ergoconsultants.nl
Telefoonnummer: 06 29 44 80 29

Reacties zijn gesloten.